Číslo paragrafu: 828

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE SVATÁ
Svatořečením některých věřících, to je slavnostním prohlášením, že tito věřící hrdinsky uskutečňovali ctnosti a ve svém životě byli věrni Boží milosti, církev uznává moc Ducha svatosti, který je v ní, a posiluje naději věřících tím, že jim je dává za vzor a přímluvce. „V nejtěžších situacích církevních dějin vždy stáli u počátku obnovy světci.“ Vždyť „skrytým zdrojem a neomylnou mírou apoštolské účinnosti a misijního úsilí církve je její svatost“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1173 -  liturgický rok, oslava-mučedníků, světci, příklad-svatých, přímluva-svatých 2045 -  Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla, život-mravní, mravnost, poznání-Boha

Vybrané dle klíčových slov:

131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní
434 - Boží-síla, Bůh-Spasitel , Ježíš Kristus , Boží-jméno , zmrtvýchvstání
1992 - Boží-síla, Boží-spravedlnost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , křest , milost
2567 - Boží-síla, Bůh-Stvořitel , modlitba , modloslužba , stvořitel
2778 - Boží-síla, Bůh-Otec , důvěra , důvěra-synovská , modlitba
2855 - Boží-síla, doxologie , klanění , modlitba , modlitba-Páně
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský  
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve