Číslo paragrafu: 829

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE SVATÁ
„Církev už došla v blahoslavené Panně k dokonalosti bez poskvrny a vrásky. Věřící se však stále ještě snaží přemáhat hřích a růst ve svatosti. Proto pozvedají oči k Marii“; v ní už je církev celá svatá.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1172 -  liturgický rok, Bohorodička, Maria-Matka církve, mariánský kult, plod vykoupení-nejvznešenější 972 -  Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve, Panna Maria  

Vybrané dle klíčových slov:

823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost