Číslo paragrafu: 832

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:KAŽDÁ MÍSTNÍ (PARTIKULÁRNÍ) CÍRKEV JE "KATOLICKÁ"
„Kristova církev je opravdu přítomna ve všech zákonitých místních shromážděních křesťanů, která ve spojení s jejich pastýři Nový zákon nazývá také církvemi … V nich se věřící shromažďují hlásáním Kristova evangelia a v nich se slaví tajemství večeře Páně … V těchto shromážděních, i když často bývají malá a chudá nebo žijí v rozptýlení, je přítomen Kristus, jehož mocí se sdružuje jedna, svatá, katolická a apoštolská církev.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

814 -  církev, církev-jednota, církev-katolická, církve-rozmanitost, církve-místní 811 -  církev, církev-jednota, církev-vlastnosti, církev-apoštolská, církev-katolická

Vybrané dle klíčových slov:

835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
812 - církev, církev-vlastnosti , církev-katolická , dějiny-církve , poznání a víra
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
840 - církev, církev-církev a nekřesťané , čas , Mesiáš-příchod , nevědomost
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících