Číslo paragrafu: 834

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:KAŽDÁ MÍSTNÍ (PARTIKULÁRNÍ) CÍRKEV JE "KATOLICKÁ"
Místní církve jsou plně katolické pro společenství s jednou z nich: s římskou církví, „která předsedá v lásce“. „Je totiž nutné, aby se každá církev, to je věřící na každém místě, řídili podle římské církve kvůli jejímu zvlášť významnému postavení.“ „Vždyť od příchodu vtěleného Slova k nám všechny křesťanské církve rozptýlené po všech místech považovaly a považují velkou církev, která je zde [v Římě], za jedinou oporu a základ, protože podle Spasitelova příslibu brány pekel ji nikdy nepřemohly.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

882 -  pravomoc-nad celou církví, biskupové, biskupský sbor, papež, pramen-jednoty 1369 -  eucharistie-slavení, eucharistie-předsedající, biskup, jáhni, eucharistie-jednota slavení

Vybrané dle klíčových slov:

1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy
2541 - Boží-přísliby, dobro , milost , srdce lidské , touha-po Bohu
2548 - Boží-přísliby, dobro , patření na Boha , štěstí , žádostivost
2561 - Boží-přísliby, modlitba , modlitby-prosebné , pramen-živé vody , spása
2573 - Boží-přísliby, Izrael , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2619 - Boží-přísliby, chvalozpěvy , Magnificat , Maria , modlitba
2787 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , Nová smlouva
2788 - Boží-přísliby, Bůh-Otec , čas , modlitba , modlitba-Páně
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti