Číslo paragrafu: 835

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:KAŽDÁ MÍSTNÍ (PARTIKULÁRNÍ) CÍRKEV JE "KATOLICKÁ"
„Musíme si však dávat pozor, abychom nechápali univerzální církev jen jako souhrn nebo jak — lze–li použít tohoto výrazu — více méně nesourodou federaci jednotlivých zásadně mezi sebou odlišných církví. Podle přání našeho Pána to má být stále jedna a táž církev, univerzální svým povoláním a posláním, třebaže zapouští kořeny v nejrůznějších kulturních prostředích a sociálních a lidských podmínkách a třebaže nabývá v každé části světa jiné tvářnosti a liší se svými vnějšími projevy.“ Tato bohatá rozmanitost církevních oborů, liturgických obřadů, teologických a duchovních pokladů vlastních „místním církvím dokazuje katolicitu nerozdělené církve“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1202 -  liturgie-rozmanitost, chápání-duchovní, kultury-národní, církve-místní, symboly

Vybrané dle klíčových slov:

832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
812 - církev, církev-vlastnosti , církev-katolická , dějiny-církve , poznání a víra
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy