Číslo paragrafu: 840

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:CÍRKEV A NEKŘESŤANÉ
Ostatně, když se uvažuje o budoucnosti, Boží lid Staré smlouvy a nový Boží lid, směřují k obdobným cílům: očekávání příchodu (nebo návratu) Mesiáše. Avšak toto očekávání je na jedné straně zaměřeno na návrat Mesiáše, který zemřel, vstal z mrtvých a byl uznán za Pána a Božího Syna, na druhé straně je zaměřeno na příchod Mesiáše, jehož rysy zůstávají matné, na konci časů: je to očekávání doprovázené dramatem neznalosti anebo zneuznání Ježíše Krista.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

674 -  Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů, eschatologie, vzkříšení z mrtvých, Boží-lid 597 -  kolektivní vina, smrt-Jeíše Krista, odpovědnost židů za smrt Krista, nevědomost, odpuštění

Vybrané dle klíčových slov:

2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
753 - církev, církev-symboly , rodina , tělo Kristovo , tajemství-církve
755 - církev, církev-pole , církev-symboly , církev-vinice , Bůh-hospodář