Číslo paragrafu: 844

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:CÍRKEV A NEKŘESŤANÉ
Avšak lidé ve svém náboženském chování ukazují také své meze a chyby, které v nich znetvořují Boží obraz: „Často ovšem lidé, oklamaní Zlým, upadli do pošetilých myšlenek, zaměnili Boží pravdu za lež a sloužili raději tvorům než Stvořiteli, anebo žijí a umírají na tomto světě bez Boha a jsou vydáni napospas krajnímu zoufalství.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

29 -  člověk, odmítnout, příčiny, zlo, lhostejnost

Vybrané dle klíčových slov:

842 - církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská , lidské pokolení , náboženství , úmysly Boží
843 - církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská , spása , náboženství , dobro-hledání
2483 - lež, pravda    
2484 - lež, pravda , úmysly   
2485 - lež, pravda , úmysly   
2508 - lež, pravda    
840 - církev, církev-církev a nekřesťané , čas , Mesiáš-příchod , nevědomost
841 - muslimové, církev-církev a nekřesťané , Boží-plán (spásy) , Bůh-Stvořitel , Abrahám
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
1753 - almužna, lež , mravnost , odsouzení-nevinného , pomluva
2475 - čest, lež , pomluva , pravda , učedníci
2482 - ďábel, lež , pravda , úmysly , satan
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
2852 - ďábel, lež , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
591 - Ježíš Kristus-Boží Syn, velerada , nevíra , obrácení , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
215 - Boží pravda, Boží-přísliby , lež , člověk , důvěra
392 - ďábel, hříchy , lež , pád-andělů , andělé
2151 - Boží-jméno, křivá přísaha , lež , přísaha , úcta-k Bohu
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství