Číslo paragrafu: 846

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:"MIMO CÍRKEV NENÍ SPÁSY"
Jak se má rozumět tomuto tvrzení, které často opakovali církevní otcové? Je–li formulováno kladně, znamená, že veškerá spása pochází od Krista–hlavy skrze církev, která je jeho tělem: „Posvátný sněm … na základě Písma svatého a tradice učí, že tato putující církev je nutná ke spáse. Neboť jedině Kristus je prostředník a cesta ke spáse a on se pro nás stává přítomným ve svém těle, církvi. On sám výslovným zdůrazněním nutnosti víry a křtu potvrdil zároveň i nutnost církve, do které lidé vstupují křtem jako branou. Proto by nemohli být spaseni ti lidé, kteří vědí, že Bůh prostřednictvím Ježíše Krista založil církev jako nezbytnou, a přesto by nechtěli do ní vstoupit anebo v ní vytrvat.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

161 -  spása, víra, Ježíš Kristus, život-věčný, děti-Boží 1257 -  spása-prostředky, nebe, evangelium-hlásání  

Vybrané dle klíčových slov:

851 - cesta ke spáse, církev-evangelizace , poznání-pravdy , spása-všeobecnost , misie
1696 - cesta ke spáse, katecheze    
847 - spása-mimo církev, cesta ke spáse , Bůh-poznání , hlas-svědomí  
850 - církev-putující, evangelizace , misie-důvod a cíl , pramen-lásky  
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista    
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , následování Krista , spoluvykupení , kříž
2574 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, modlitba , modlitby-přímluvné , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
954 - cesta kříže, církev-putující , církev-tři stavy , církev-trpíící(očistec) , církev-vítězná(nebe)
777 - církevsvolávání, církev-tělo Kristovo , Boží lid   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
788 - církev, církev-Tělo Kristovo , Duch svatý-společenství , učedníci  
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
797 - církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo , milost , Duch-Boží , údy-Kristova těla
798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata