Číslo paragrafu: 851

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:MISIE - POŽADAVEK VŠEOBECNOSTI CÍRKVE
Proč misie? Církev odevždy odvozovala povinnost a čerpala sílu své misionářské horlivosti z Boží lásky ke všem lidem: „Kristova láska nás nutí …“ (2 Kor 5,14). Bůh opravdu „chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy“ (1 Tim 2,4). Bůh chce spásu všech skrze poznání pravdy. Spása se nachází v pravdě. Ti, kteří poslouchají hnutí Ducha pravdy, jsou již na cestě ke spáse; avšak církev, které byla svěřena tato pravda, musí jít vstříc jejich touze, aby jim ji přinesla. Právě proto, že církev věří ve všeobecný plán spásy, musí být misionářská.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

221 -  Boží-láska, Bůh-láska, plnost časů, tajemství-Boží, Syn Boží 429 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání, evangelium-hlásání, evangelizace, katecheze 74 -  záchrana, poznání, pravda, lidské pokolení, Ježíš Kristus 217 -  Bůh-pravdivý, dobro, svědectví-pravdy, Syn Boží, rozum 2104 -  láska, láska-k Bohu, náboženství, pravda, přirozenost-lidská 890 -  církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, neomylnost církve, mravy a víra, omyl

Vybrané dle klíčových slov:

846 - cesta ke spáse, spása-mimo církev , církev-putující , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
1696 - cesta ke spáse, katecheze    
853 - misie, církev , hříchy-misionářů , cesta kříže , pokání
847 - spása-mimo církev, cesta ke spáse , Bůh-poznání , hlas-svědomí  
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1260 - spása-prostředky, poznání-pravdy , velikonoční tajemství   
855 - církev-jeddnota, misie , rozdělení-církve , ekumenismus , společenství-křesťanská
848 - víra, církev , cesta ke spáse , cesty-Boží , evangelium-hlásání
1261 - křest, křest-dětí , cesta ke spáse , děti  
856 - pohané, dobro , misie , očišťování , poznání-pravdy
849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
2822 - Boží-vůle, modlitba , modlitba-Páně , poznání-pravdy , přikázání
854 - inkulturace, církve-místní , evangelium-hlásání , kultury-národní , misie