Číslo paragrafu: 857

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE APOŠTOLSKÁ
Církev je apoštolská, protože je založena na apoštolech, a to v trojím smyslu: — byla a zůstává vybudována na „základě apoštolů“ (Ef 2,20), svědků, které s misijním posláním rozeslal sám Kristus; — s pomocí Ducha, který v ní přebývá, střeží a předává učení, cenný poklad, zdravá slova, která slyšela od apoštolů; — až do návratu Krista je i nadále poučována, posvěcována a vedena apoštoly, díky jejich nástupcům v pastorálním poslání: biskupskému sboru, „jenž má na pomoc kněze, spolu s Petrovým nástupcem a nejvyšším pastýřem církve“. „Ty … Pastýř věčný: svůj lid nikdy neopouštíš a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš; vždyť v pastýřích, kteří podle tvé vůle vedou tvou církev, je uprostřed nás tvůj Syn.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

75 -  apoštolové, zjevení, evangelium-hlásání, Ježíš Kristus-hlava církve, pramen-pravdy 171 -  víra, věnost, církev, Kristova slova, vyznání víry-apoštolské 880 -  dvanáct(apoštolů), biskup římský, biskupský sbor, papež, Ježíš Kristus-hlava církve 1575 -  kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží, biskupové

Vybrané dle klíčových slov:

858 - církev-apoštolská, apoštolové-poslání , poslaní , služba , Kristovi služebníci
859 - církev-apoštolská, misie-poslání , Boží služebník , misie-zdroj  
860 - církev-apoštolská, církev-základ , apoštol-svědek vzkříšení , evangelium-hlásání  
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
815 - apoštolská posloupnost, církev , církev-jednota , církev-katolická , čas
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid , církev , církev-katolická , církev-univerzální
833 - apoštolská posloupnost, církev , církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní
1087 - apoštolská posloupnost, svátost kněžského svěcení , kněží , liturgie , posvěcení
1576 - apoštolská posloupnost, kněží , svátost kněžství , svátosti , biskupové
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
949 - učedníci, apoštolské učení , bratrské společenství , lámání chleba , modlitba
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
864 - apoštolát-úspěch, Boží-království , eucharistie-duše apoštolátu , církev-apoštolská , laici
870 - církev-Kristova, církev-svatá , církev-jediná , církev-apoštolská , církev-katolická
1399 - církev, církve-východní , eucharistie-společná účast , apoštolská posloupnost , svátosti-pravé
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská