Číslo paragrafu: 858

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
2. podnadpis:POSLÁNÍ APOŠTOLŮ
Ježíš je poslán Otcem. Na začátku své veřejné činnosti „zavolal k sobě ty, které sám chtěl … A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat“ (Mk 3,13-14). Od té chvíle budou jeho „poslaní“ [to je význam řeckého termínu „apostoloi“]. V nich Ježíš pokračuje ve svém poslání: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20,21). Jejich služba je tedy pokračováním jeho poslání: „Kdo vás přijímá, mne přijímá,“ říká Dvanácti (Mt 10,40).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

551 -  apoštolové, autorita církve, Boží-království, Ježíš Kristus-hlava církve, evangelium-hlásání 425 -  Ježíš Kristus, učedníci, víra-předávání, hlásání, společenství-s Bohem 1086 -  poslání, evangelium-hlásání, liturgie, oběti, spása-uskutečňování

Vybrané dle klíčových slov:

857 - církev-apoštolská, apoštolská posloupnost , apoštolské učení , biskupové-nástupci apoštolů , apoštolové-základ církve
859 - církev-apoštolská, misie-poslání , Boží služebník , misie-zdroj  
860 - církev-apoštolská, církev-základ , apoštol-svědek vzkříšení , evangelium-hlásání  
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
1710 - povolání, poslání    
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
1507 - uzdravování nemocných, zázraky , apoštolové-poslání , vkládání rukou  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
1699 - povolání, solidarita , poslání   
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
864 - apoštolát-úspěch, Boží-království , eucharistie-duše apoštolátu , církev-apoštolská , laici
870 - církev-Kristova, církev-svatá , církev-jediná , církev-apoštolská , církev-katolická
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
897 - laici, laik-poslání , křest , křesťané , poslání
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání