Číslo paragrafu: 86

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Výklad pokladu víry
Podnadpis (římská čísla):Učitelský úřad církve
„Tento učitelský úřad však není nad Božím slovem, ale slouží mu tak, že učí jen to, co bylo předáno, neboť z Božího příkazu a za pomoci Ducha svatého Boží slovo zbožně slyší, svědomitě střeží a věrně vykládá a z tohoto jediného pokladu víry čerpá všecko, co předkládá k věření jako zjevené od Boha.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

688 -  Duch svatý-přítomnost v církvi, charismata, církev, Písmo svaté, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
1133 - Boží-slovo, víra    
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
94 - Poklad víry, rozvíjet , bádání teologické , Boží-slovo , Duch svatý
84 - Poklad víry, Písmo svaté , tradice-posvátné , apoštolové , biskupové
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
1349 - bohoslužba slova, Boží-slovo , spisy proroků , paměti apoštolů , přímluvy-liturgické
2665 - beránek, Boží-slovo , Bůh-Spasitel , modlitba , modlitby-církve