Číslo paragrafu: 861

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
2. podnadpis:BISKUPOVÉ - NÁSTUPCI APOŠTOLŮ
„Apoštolové měli při své službě nejen různé pomocníky, nýbrž — aby poslání, které jim bylo svěřeno, pokračovalo i po jejich smrti — odkázali jakoby ve formě závěti svým bezprostředním spolupracovníkům úkol dobudovat a upevnit dílo, které započali. Doporučili jim, aby dbali o celé stádo, v kterém je Duch svatý ustanovil, aby pásli Boží církev. Ustanovili tedy takové muže a navíc jim dali příkaz, aby po jejich smrti převzali službu jiní osvědčení muži.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

77 -  apoštolové, apoštolská posloupnost, biskupové, evangelium, konec časů 1087 -  apoštolská posloupnost, svátost kněžského svěcení, kněží, liturgie, posvěcení

Vybrané dle klíčových slov:

869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
857 - církev-apoštolská, apoštolská posloupnost , apoštolské učení , biskupové-nástupci apoštolů , apoštolové-základ církve
858 - církev-apoštolská, apoštolové-poslání , poslaní , služba , Kristovi služebníci
859 - církev-apoštolská, misie-poslání , Boží služebník , misie-zdroj  
860 - církev-apoštolská, církev-základ , apoštol-svědek vzkříšení , evangelium-hlásání  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
92 - neomylnost, biskupové , církev-vlastnosti , laici , nadpřirozený smysl
877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad