Číslo paragrafu: 862

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
2. podnadpis:BISKUPOVÉ - NÁSTUPCI APOŠTOLŮ
„Jako trvá úřad, který svěřil Pán zvlášť Petrovi, prvnímu z apoštolů, a který má přecházet na jeho nástupce, tak trvá i úřad apoštolů pověřený pasením církve, který má stále vykonávat posvátný biskupský stav.“ Proto církev učí, že „biskupové nastoupili z Božího ustanovení na místo apoštolů jako pastýři církve; kdo tedy poslouchá je, poslouchá Krista, kdo však pohrdá jimi, pohrdá Kristem a tím, kdo Krista poslal“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

880 -  dvanáct(apoštolů), biskup římský, biskupský sbor, papež, Ježíš Kristus-hlava církve 1556 -  biskupové, kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-biskupů

Vybrané dle klíčových slov:

553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
936 - Petr (apoštol), moc klíčů , římský biskup , hlava sboru biskupů  
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
857 - církev-apoštolská, apoštolská posloupnost , apoštolské učení , biskupové-nástupci apoštolů , apoštolové-základ církve
858 - církev-apoštolská, apoštolové-poslání , poslaní , služba , Kristovi služebníci
859 - církev-apoštolská, misie-poslání , Boží služebník , misie-zdroj  
860 - církev-apoštolská, církev-základ , apoštol-svědek vzkříšení , evangelium-hlásání  
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
642 - svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol) , apoštolové , svědectví-o Bohu , vzkříšení
877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)