Číslo paragrafu: 863

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
2. podnadpis:APOŠTOLÁT
Celá církev je apoštolská, neboť zůstává ve společenství víry a života se svým původem, skrze nástupce svatého Petra a apoštolů. Celá církev je apoštolská, neboť je „poslaná“ do celého světa; všichni členové církve se podílejí na tomto poslání, i když různým způsobem. „Křesťanské povolání je svou povahou také povolání k apoštolátu.“ „Apoštolátem se nazývá“ „veškerá činnost tajemného Těla“ zaměřená na „šíření Kristova království všude na světě“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

900 -  laici, laici-apoštolát, poznání-spásy, spása, život-křesťanský 2472 -  evangelizace, povinnosti, pravda, svědectví-víry, život-v pravdě

Vybrané dle klíčových slov:

857 - církev-apoštolská, apoštolská posloupnost , apoštolské učení , biskupové-nástupci apoštolů , apoštolové-základ církve
858 - církev-apoštolská, apoštolové-poslání , poslaní , služba , Kristovi služebníci
859 - církev-apoštolská, misie-poslání , Boží služebník , misie-zdroj  
860 - církev-apoštolská, církev-základ , apoštol-svědek vzkříšení , evangelium-hlásání  
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
936 - Petr (apoštol), moc klíčů , římský biskup , hlava sboru biskupů  
775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
642 - svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol) , apoštolové , svědectví-o Bohu , vzkříšení
913 - laici-poslání, dary , církev-poslání   
641 - apoštolové-zjevení, Marie Magdalská , Petr (apoštol) , zmrtvýchvstání , vzkříšení
1444 - klíče království, odpuštění-hříchů-pravomoc , Petr (apoštol) , pokání , moc-svazovat a rozvazovat
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
864 - apoštolát-úspěch, Boží-království , eucharistie-duše apoštolátu , církev-apoštolská , laici