Číslo paragrafu: 868

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Církev je katolická (všeobecná): hlásá celou víru; nese v sobě a spravuje plnost prostředků ke spáse; je poslána ke všem národům; obrací se ke všem lidem; objímá všechny doby; „svou podstatou je misionářská“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2105 - církev-katolická, láska , láska-k Bohu , náboženství , povolání
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
750 - vyznání výry, církev-jednota , církev-katolická , církev-svatá , církev-obecná
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
812 - církev, církev-vlastnosti , církev-katolická , dějiny-církve , poznání a víra
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
833 - apoštolská posloupnost, církev , církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
946 - společenství-svatých, vyznání výry , církev-obecná   
815 - apoštolská posloupnost, církev , církev-jednota , církev-katolická , čas
817 - bludy, církev , církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid , církev , církev-katolická , církev-univerzální