Číslo paragrafu: 872

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
„Na základě znovuzrození v Kristu jsou si všichni křesané skutečně rovni co do důstojnosti i činnosti. Na základě této rovnosti všichni spolupůsobí na rozvoji Těla Kristova, každý podle svého postavení a úkolů.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1934 -  blahoslavenství, člověk, člověk-důstojnost, duše, lidské společenství 794 -  církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, údy-Kristova těla, následování Krista, Boží-dary

Vybrané dle klíčových slov:

187 - křesané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesané, křest , poslání , povolání , Boží lid
873 - křesané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesanský
2471 - křesané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
133 - čtení Písma, křesané , Písmo svaté , poznání , Ježíš Kristus
232 - křest, křesané , Nejsvětější trojice , víra  
234 - Nejsvětější Trojice-tajemství, křesané , hierarchie pravd , dějiny-spásy , víra-tajemství
336 - andělé, křesané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
1356 - eucharistie-forma slavení, křesané , liturgie , rozmanitost , eucharistie-neměnost
1401 - svátosti-naléhavá potřeba, křesané , svátosti-podmínky pro nekatoliky , comunicatio in sacris  
2156 - křest, křesané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
2157 - Bůh-Spasitel, křesané , křestní-jméno , modlitby-křesanské , oslava-Boha
2186 - Den Páně, křesané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2831 - hlad, křesané , modlitba , modlitba-Páně , rodina
1945 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1946 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesanský