Číslo paragrafu: 874

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:PROČ JE CÍRKEVNÍ SLUŽBA?
Sám Kristus je původcem služby v církvi. On tuto službu ustanovil, dal jí pravomoc a poslání, zaměření a cíl: „K vedení a neustálému vzrůstu Božího lidu ustanovil Kristus Pán ve své církvi různé služby, které jsou určeny pro dobro celého Těla. Služebníci, kteří jsou vybaveni posvátnou mocí, slouží totiž svým bratřím, aby všichni, kteří patří do Božího lidu … dosáhli spásy.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1544 -  ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni, Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, kněží

Vybrané dle klíčových slov:

798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
876 - služba-církve, dobrovolnost-Kristovy oběti , služebníci Krista , přirozenost-služebníků  
1201 - liturgie-rozmanitost, rozvoj-církve , tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , věrnost-tradici
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost , služba-církve , smírná oběť , eucharistie
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
878 - posvátná služba, kněžství , povolání , služba-církve , svědectví-o Bohu
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
2004 - horlivost, milost , milosti stavu , služba-církve , zázraky
1291 - biřmování-tradice, církev-římská , pomazání-dvojí , křest-pomazání olejem , rozvoj-církve
879 - služba-kolegiální forma, biskupský sbor , Petr(nástupci) , církev-pastorační poslání , služba-církve
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1684 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , služba-církve