Číslo paragrafu: 876

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:PROČ JE CÍRKEVNÍ SLUŽBA?
Se svátostnou povahou takového církevního stavu je niterně spojen jeho služební charakter. Poněvadž služebníci zcela závisí na Kristu, který jim uděluje poslání i pravomoc, jsou opravdu „služebníci Krista“, podle příkladu toho, který pro nás dobrovolně na sebe vzal „přirozenost služebníka“ (Flp 2,7). Protože slova a milost, jejichž jsou služebníky, nepatří jim, nýbrž Kristu, a ten jim je svěřil pro druhé, stávají se dobrovolně služebníky všech.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1551 -  ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží, kněžství-služebné, láska 427 -  Ježíš Kristus, katecheze, katecheta  

Vybrané dle klíčových slov:

875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , násilná smrt , hříšníci  
609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , svoboda , spása
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně , Nová smlouva , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , oběť-na kříži
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , smíření-s Bohem , neposlušnost , oběť-na kříži
621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , eucharistie , vykoupení
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost , služba-církve , smírná oběť , eucharistie
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
874 - rozdíly-v církvi, církev-služby , rozvoj-církve , služba-církve  
878 - posvátná služba, kněžství , povolání , služba-církve , svědectví-o Bohu
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
2004 - horlivost, milost , milosti stavu , služba-církve , zázraky
713 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , Služebník Hospodinův , přirozenost-služebníků , smysl utrpení
879 - služba-kolegiální forma, biskupský sbor , Petr(nástupci) , církev-pastorační poslání , služba-církve
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1684 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , služba-církve