Číslo paragrafu: 877

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:PROČ JE CÍRKEVNÍ SLUŽBA?
Stejně tak je svátostné povaze církevní služby vlastní, že má kolegiální charakter. Vždyť Pán Ježíš hned na počátku své veřejné činnosti ustanovil Dvanáct, kteří „byli zárodky nového Izraele a zároveň počátkem posvátné hierarchie“. Byli společně vyvoleni a také jsou společně posláni; jejich bratrské spojení bude sloužit bratrskému společenství všech věřících a bude jakýmsi odleskem a svědectvím společenství božských osob. Proto každý biskup vykonává svou službu v rámci biskupského sboru, ve spojení s římským biskupem, nástupcem svatého Petra a hlavou sboru; kněží vykonávají svou službu v rámci diecézního kněžstva, pod vedením svého biskupa.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1559 -  biskupové, biskupský sbor, kněží, papež, svátost kněžství

Vybrané dle klíčových slov:

1571 - hierarchie, jáhni , kněží , svátost kněžství , svátosti
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
936 - Petr (apoštol), moc klíčů , římský biskup , hlava sboru biskupů  
1547 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hierarchie , kněží , pomazání-nemocných , rozvoj-milostí
2632 - církev, hierarchie , modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné
92 - neomylnost, biskupové , církev-vlastnosti , laici , nadpřirozený smysl
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
893 - posvěcení, biskupové , církve-místní , eucharistie , kněžství