Číslo paragrafu: 879

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:PROČ JE CÍRKEVNÍ SLUŽBA?
Proto je svátostná služba v církvi službou, která se vykonává ve jménu Krista. Má osobní charakter a kolegiální formou. To se potvrzuje jak ve vztazích mezi biskupským sborem a jeho hlavou, nástupcem svatého Petra, tak ve vztazích mezi pastorální odpovědností biskupa za svou místní církev a péčí celého biskupského sboru o všeobecnou církev.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
132 - církev-pastorační poslání, Písmo svaté , teologie , katecheze , kázání
1669 - církev-pastorační poslání, kněžství , laici , liturgické slavnosti , liturgie
2352 - církev-pastorační poslání, církev-učitelský úřad , čistota , láska , láska-k bližnímu
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
876 - služba-církve, dobrovolnost-Kristovy oběti , služebníci Krista , přirozenost-služebníků  
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
883 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , jednota-s papežem , papež , biskup římský
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , koncily , papež , biskup římský
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor , Boží-lid , duchovenstvo , papež
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
927 - řeholní život, církev-pastorační poslání , ordináři místní , evangelium-hlásání , řeholní řády
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
880 - dvanáct(apoštolů), biskup římský , biskupský sbor , papež , Ježíš Kristus-hlava církve
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
891 - neomylnost církve, papež-neomylnost , biskupský sbor , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost , služba-církve , smírná oběť , eucharistie
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů