Číslo paragrafu: 88

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Výklad pokladu víry
Podnadpis (římská čísla):Články víry
Učitelský úřad církve používá plnosti své moci, kterou obdržel od Krista, když definuje nějaké dogma (článek víry), to znamená, když předkládá závazným způsobem, který vyžaduje od křesťanského lidu neodvolatelný souhlas víry, pravdy obsažené v Božím zjevení, nebo když jako definitivní předkládá ty pravdy, které jsou s nimi nutně spojeny.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

888 -  evangelium-hlásání, biskupové, kněží, víra-zvěstování, církev-učitelský úřad 889 -  církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru, neomylnost církve, smysl pro víru, víra-apoštolská 890 -  církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, neomylnost církve, mravy a víra, omyl 891 -  neomylnost církve, papež-neomylnost, biskupský sbor, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti 892 -  církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad, papež, biskupové, neomylnost církve 2032 -  církev, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-hlava církve, soud-církve, spása 2033 -  bdělost, církev, církev-učitelský úřad, desatero, charisma-neomylnosti 2034 -  biskup římský, biskupové, blahoslavenství, církev, církev-učitelský úřad 2035 -  autorita církve, církev, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, charismata 2036 -  autorita církve, Bůh-Stvořitel, církev, církev-učitelský úřad, přikázání 2037 -  autorita církve, Boží-přikázání, církev, církev-učitelský úřad, rozum 2038 -  církev, církev-učitelský úřad, člověk-důstojnost, morálka křesťanská, teologie 2039 -  církev, církev-učitelský úřad, dobro, mravní-zákon, rozum 2040 -  církev, církev-matka, církev-učitelský úřad, křesťané, potrava-duchovní

Vybrané dle klíčových slov:

191 - články víry, tradice-církevní , víra-apoštolská , vyznání víry , dogma
89 - články víry, život-duchovní , světlo-víry , život-dobrý , rozum
90 - články víry, hierarchie-pravd , učení křesťanské , víra , Kristova tajemství
142 - Boží-zjevení, láska , přátelství , odpověď , víra
143 - Boží-zjevení, víra , souhlas , poslušnost víry , rozum
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
1673 - autorita církve, démoni , exorcismus , liturgické slavnosti , liturgie
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata
2036 - autorita církve, Bůh-Stvořitel , církev , církev-učitelský úřad , přikázání
2037 - autorita církve, Boží-přikázání , církev , církev-učitelský úřad , rozum
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie