Číslo paragrafu: 880

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA, PAPEŽ
Kristus ustanovil Dvanáct „jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela Petra, vyvoleného z nich samých“. „Jako z rozhodnutí Pána svatý Petr a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

552 -  apoštolové, autorita církve, Boží-království, Petr (apoštol), církev-ustanovení 862 -  Petr (apoštol), biskupové, církev-apoštolská, církev-pastýři 

Vybrané dle klíčových slov:

2034 - biskup římský, biskupové , blahoslavenství , církev , církev-učitelský úřad
2050 - biskup římský , biskupové , rozum , zákon přirozený
1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
937 - papež, duchovní správa , plná moc , všeobbecná pravomoc  
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , stvoření (proces) , údy-Kristova těla
85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
883 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , jednota-s papežem , papež , biskup římský
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , koncily , papež , biskup římský
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor , Boží-lid , duchovenstvo , papež
879 - služba-kolegiální forma, biskupský sbor , Petr(nástupci) , církev-pastorační poslání , služba-církve
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
891 - neomylnost církve, papež-neomylnost , biskupský sbor , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
895 - moc-biskupů, autorita-církevní , papež   
2032 - církev, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-hlava církve , soud-církve , spása
100 - autentický výklad, Boží slovo , církev-učitelský úřad , papež , biskupové
1463 - exkomunikace, hříchy-zvlášť těžké , rozhřešení , papež , odpuštění-hříchů
75 - apoštolové, zjevení , evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-hlava církve , pramen-pravdy