Číslo paragrafu: 882

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA, PAPEŽ
Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, „je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících“. „Římský biskup ze svého úřadu Kristova náměstka a pastýře celé církve má totiž nad církví plnou, nejvyšší a všeobecnou pravomoc a je oprávněn ji vždycky svobodně uplatňovat.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

834 -  Boží-přísliby, Bůh-Spasitel, církev, církev-katolická, církev-římská 1369 -  eucharistie-slavení, eucharistie-předsedající, biskup, jáhni, eucharistie-jednota slavení 837 -  církev, církev-ustanovení, církev-katolická, církev-univerzální, společenství-církevní

Vybrané dle klíčových slov:

883 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , jednota-s papežem , papež , biskup římský
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , koncily , papež , biskup římský
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
937 - papež, duchovní správa , plná moc , všeobbecná pravomoc  
92 - neomylnost, biskupové , církev-vlastnosti , laici , nadpřirozený smysl
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
893 - posvěcení, biskupové , církve-místní , eucharistie , kněžství
894 - řízení církve, biskupové , autorita , příklad