Číslo paragrafu: 883

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA, PAPEŽ
„Biskupský sbor či těleso má však pravomoc, jen když se chápe spolu s římským biskupem, Petrovým nástupcem, jakožto hlavou sboru.“ Jako takový je tento sbor „spolu se svou hlavou, římským biskupem, a nikdy bez této hlavy, také nositelem nejvyšší a plné pravomoci nad celou církví“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , koncily , papež , biskup římský
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
937 - papež, duchovní správa , plná moc , všeobbecná pravomoc  
2034 - biskup římský, biskupové , blahoslavenství , církev , církev-učitelský úřad
2050 - biskup římský , biskupové , rozum , zákon přirozený
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor , Boží-lid , duchovenstvo , papež
879 - služba-kolegiální forma, biskupský sbor , Petr(nástupci) , církev-pastorační poslání , služba-církve
880 - dvanáct(apoštolů), biskup římský , biskupský sbor , papež , Ježíš Kristus-hlava církve
85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
891 - neomylnost církve, papež-neomylnost , biskupský sbor , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
895 - moc-biskupů, autorita-církevní , papež   
100 - autentický výklad, Boží slovo , církev-učitelský úřad , papež , biskupové
1463 - exkomunikace, hříchy-zvlášť těžké , rozhřešení , papež , odpuštění-hříchů
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež