Číslo paragrafu: 884

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA, PAPEŽ
„Biskupský sbor vykonává moc nad celou církví slavnostním způsobem na obecném sněmu.“ „O všeobecném církevním sněmu se dá mluvit jen tehdy, je–li Petrovým nástupcem jako takový potvrzen nebo aspoň přijat.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

883 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , jednota-s papežem , papež , biskup římský
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
937 - papež, duchovní správa , plná moc , všeobbecná pravomoc  
2034 - biskup římský, biskupové , blahoslavenství , církev , církev-učitelský úřad
2050 - biskup římský , biskupové , rozum , zákon přirozený
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor , Boží-lid , duchovenstvo , papež
879 - služba-kolegiální forma, biskupský sbor , Petr(nástupci) , církev-pastorační poslání , služba-církve
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
419 - prvotní-hřích, koncily , přirozenost-lidská , napodobování , plození
880 - dvanáct(apoštolů), biskup římský , biskupský sbor , papež , Ježíš Kristus-hlava církve
85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
891 - neomylnost církve, papež-neomylnost , biskupský sbor , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti
9 - Katechetická služba, katechismus , koncily , Tridentský koncil  
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
195 - vyznání víry-nicejsko-cařihradské, církev , koncily   
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve