Číslo paragrafu: 886

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA, PAPEŽ
„Jednotliví biskupové jsou … viditelným zdrojem a základem jednoty ve svých místních církví.“ Jako takoví „vykonávají svou pastýřskou správu nad částí Božího lidu, která jim byla svěřena“; a v tom jim pomáhají kněží a jáhnové. Ale poněvadž jsou členy biskupského sboru, každý z nich se podílí na péči o všechny církve, a vykonávají ji především tím, že „dobře řídí vlastní církev jako díl všeobecné církve“, a tak přispívá „k dobru celého tajemného Těla, které je také tělem církví“. Taková péče se bude zvláště týkat chudých, pronásledovaných pro víru, jakož i misionářů, kteří působí ve všech končinách země.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1560 -  biskupové, církev-pastorační poslání, hierarchie, kněží, svátost kněžství 833 -  apoštolská posloupnost, církev, církev-katolická, církev-univerzální, církve-místní 2448 -  bída, Bůh-Spasitel, chudí, krádež, láska

Vybrané dle klíčových slov:

1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1593 - jáhni, kněží , kněžství-služebné , liturgická služba , liturgie
1596 - jáhni, kněží , služba-lásky , služba-slova , správa-duchovní
1630 - jáhni, kněží , manželský souhlas , požehnání , souhlas
1588 - jáhni, oslava-andělů , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní