Číslo paragrafu: 889

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:ÚKOL VYUČOVAT
Kristus, který je pravda, chtěl, aby se jeho církev podílela na jeho neomylnosti, a tak ji uchoval v čistotě víry předané apoštoly. Skrze „nadpřirozený smysl víry“ se Boží lid „pevně drží víry“ pod vedením živého učitelského úřadu církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

92 -  neomylnost, biskupové, církev-vlastnosti, laici, nadpřirozený smysl

Vybrané dle klíčových slov:

890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
1554 - církev-učitelský úřad, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
891 - neomylnost církve, papež-neomylnost , biskupský sbor , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti
2051 - neomylnost církve, charisma neomylnosti    
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti
2032 - církev, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-hlava církve , soud-církve , spása
2038 - církev, církev-učitelský úřad , člověk-důstojnost , morálka křesťanská , teologie
2039 - církev, církev-učitelský úřad , dobro , mravní-zákon , rozum
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
2352 - církev-pastorační poslání, církev-učitelský úřad , čistota , láska , láska-k bližnímu
100 - autentický výklad, Boží slovo , církev-učitelský úřad , papež , biskupové
2033 - bdělost, církev , církev-učitelský úřad , desatero , charisma-neomylnosti