Číslo paragrafu: 892

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:ÚKOL VYUČOVAT
Božská pomoc je kromě toho poskytována i nástupcům apoštolů, kteří učí ve společenství s Petrovým nástupcem, a zvláštním způsobem římskému biskupovi, pastýři celé církve, když předkládají při řádném výkonu učitelského úřadu učení, které přispívá k lepšímu pochopení zjevení ve věcech víry a mravů, přestože nedojdou k neomylnému rozhodnutí a nevysloví se „definitivním způsobem“. Toto autentické učení mají věřící „přijímat s úctou … a … upřímně“; i když se takové přijímání liší od souhlasu víry, je nicméně jeho prodloužením.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru , neomylnost církve , smysl pro víru , víra-apoštolská
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
1554 - církev-učitelský úřad, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
937 - papež, duchovní správa , plná moc , všeobbecná pravomoc  
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
891 - neomylnost církve, papež-neomylnost , biskupský sbor , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti
2051 - neomylnost církve, charisma neomylnosti    
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální