Číslo paragrafu: 896

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:ÚKOL ŘÍDIT
Dobrý Pastýř bude vzorem a „formou“ pastýřského úřadu biskupa. Biskup, vědom si vlastních slabostí, „je schopen cítit s nevědomými a bloudícími. Ať neodmítá vyslechnout své poddané, které má v péči, jako pravé syny … Věřící pak mají lnout k biskupovi jako církev k Ježíši Kristu a jako Ježíš Kristus k Otci.“ „Následujte všichni biskupa, jako Ježíš [následuje] Otce, a kněžstvo následujte jako apoštoly; co se týká jáhnů, mějte k nim úctu jak k Božímu zákonu. Ať nikdo nekoná nic, co se týká církve, bez biskupa.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1550 -  ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hříchy, kněží, pomazání-nemocných, svátost kněžství

Vybrané dle klíčových slov:

1588 - jáhni, oslava-andělů , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1593 - jáhni, kněží , kněžství-služebné , liturgická služba , liturgie
1596 - jáhni, kněží , služba-lásky , služba-slova , správa-duchovní
1630 - jáhni, kněží , manželský souhlas , požehnání , souhlas
1543 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , kněží , modlitby-liturgické , pomazání-nemocných
1544 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží
1569 - jáhenství, jáhni , kněží , svátost kněžství , svátosti
1571 - hierarchie, jáhni , kněží , svátost kněžství , svátosti
907 - laici, křesťané-právo kritiky , úcta-k církvi , křesťané-povinost vyjádřit názor  
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
1465 - milosrdenství a spravedlnost, kněží , odpuštění-hříchů , dobrý pastýř , milosrdný samaritán
1369 - eucharistie-slavení, eucharistie-předsedající , biskup , jáhni , eucharistie-jednota slavení
801 - charismata-rozlišování, charismata-hirarchie , obecné blaho , církev-služba , úcta-k církvi
939 - pastýři, starost o církve , biskupové , kněží , jáhni
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni