Číslo paragrafu: 899

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):VĚŘÍCÍ LAIKOVÉ
2. podnadpis:POVOLÁNÍ LAIKŮ
Iniciativa křesťanských laiků je zvláště nutná, když je třeba objevit a navrhnout prostředky, jimiž by požadavky křesťanského učení a života pronikly do sociálních, politických a hospodářských skutečností. Tato iniciativa je běžným prvkem života církve: „Věřící, a ještě konkrétněji laici, stojí v přední linii života církve; jejich prostřednictvím je církev životním principem lidské společnosti. Proto musí mít zvláště oni stále hlubší vědomí, že nejen patří k církvi, ale že jsou církví, to jest společenstvím věřících na zemi pod vedením papeže jako společné hlavy a biskupů s ním spojených. Oni jsou církev.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2442 -  horlivost, krádež, laici, láska, láska-k bližnímu

Vybrané dle klíčových slov:

897 - laici, laik-poslání , křest , křesťané , poslání
898 - laici, Bož království-hledání , křesťané , laici-povolání , povolání-laiků
900 - laici, laici-apoštolát , poznání-spásy , spása , život-křesťanský
901 - laici, laici-povolání , zbožnost , život-rodiny , posvěcení
902 - laici, rodiče , výchova-křesťanská , život-rodiny  
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
904 - laici, laici-prorocké poslání , svědectví-o Bohu , víra-smysl  
907 - laici, křesťané-právo kritiky , úcta-k církvi , křesťané-povinost vyjádřit názor  
908 - laici, otroctví-hříchu , svoboda , sobeovládání , život-svatých
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
911 - laici, církevní soudy , ekonomické rady , farnosti , pastorační rady
940 - laici, svět-současný , apoštolské působení , povolání  
941 - laici, Kristovo kněžství , křest , biřmování , svatost
942 - laici, prorocké poslání , svědkové-Kristovi , povolání  
943 - laici, královské poslání , vítězství nad světem , sebezápor , svatost
439 - Mesiáš, politika , Davidův syn , Židé  
2491 - lékaři, politika , pravda , svátost pokání a smíření , tajemství-služební
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1890 - lidské společenství, společnost občanská