Číslo paragrafu: 9

Část: Předmluva
Katechetická služba čerpá vždy novou sílu z koncilů. V tomto ohledu je zvlášť výrazným příkladem tridentský koncil. Ve svých dekretech vyzdvihl prioritu katecheze. Stojí u kolébky Římského katechismu, jenž je podle něho pojmenován a představuje prvořadé dílo jako souhrn křesťanského učení. Koncil podnítil v církvi skvělou organizaci katecheze a díky svatým biskupům a teologům, jako byli sv. Petr Kanisius, sv. Karel Boromejský, sv. Turibius z Mongroveja a sv. Robert Bellarmin, došlo k vydání četných katechismů.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
419 - prvotní-hřích, koncily , přirozenost-lidská , napodobování , plození
196 - vyznání víry-apoštolské, vyznání víry-nicejsko-cařihradské , katechismus , krédo , symboly-víry
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
195 - vyznání víry-nicejsko-cařihradské, církev , koncily   
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor , koncily , papež , biskup římský
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
327 - Bůh-stvořitel, duše , tělo , koncily , člověk
406 - pelagianismus, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , koncily , reformace
468 - hypostaze, Ježíš Kristus , Nejsvětější Trojice , koncily , lidství-Kristovo
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
465 - Arius, bludy , doketismus , Ježíš Kristus , koncily
466 - bludy, nestoriánský blud , Maria-Matka Boží , Ježíš Kristus , koncily
467 - bludy, hypostaze , monofyzité , duše-Kristova , koncily
476 - lidství-Kristovo, tělo-Kristovo , Ježíš Kristus , obrazy-Krista , koncily