Číslo paragrafu: 90

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Výklad pokladu víry
Podnadpis (římská čísla):Články víry
Vzájemné vztahy mezi články víry a jejich souvislosti lze najít v celku zjevení Kristova tajemství. K tomu je potřebné dodat: „Existuje řád neboli ‘hierarchie’ pravd katolického učení, vzhledem k jejich různé spojitosti se základem křesťanské víry.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

114 -  analogie, víra, podobnost, zjevení, Písmo svaté 158 -  víra, pochopení, zjevení, Duch svatý, rozum 234 -  Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané, hierarchie pravd, dějiny-spásy, víra-tajemství

Vybrané dle klíčových slov:

89 - články víry, život-duchovní , světlo-víry , život-dobrý , rozum
191 - články víry, tradice-církevní , víra-apoštolská , vyznání víry , dogma
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení