Číslo paragrafu: 901

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):VĚŘÍCÍ LAIKOVÉ
2. podnadpis:ÚČAST LAIKŮ NA KRISOVĚ KNĚŽSKÉM ÚŘADU
„Laici, zasvěcení Kristu a posvěcení Duchem svatým, jsou podivuhodně povoláni a vybaveni, aby se v nich rodily vždy hojnější plody Ducha. Všechny jejich skutky, modlitby a apoštolská činnost, manželský a rodinný život, každodenní práce, odpočinek duševní i tělesný, jsou–li konány v Duchu, ba i těžkosti života, jsou–li snášeny trpělivě, stávají se duchovními oběťmi Bohu milými skrze Ježíše Krista (srov. 1 Petr 2,5); jsou zbožně přinášeny Otci zároveň s obětí těla Páně při slavení eucharistie. Takto i laici zasvěcují Bohu svět, když všude jednají svatě jako ctitelé Boha.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

784 -  církev-kněžství, Ježíš Kristus-kněžství, kněžství-všeobecné, křest  1268 -  křest, kněžství-veobecné, prorocké poslání, královské poslání, údy-církve 358 -  člověk, spása, stvoření (proces), lidé, sv.Jan Zlatoústý

Vybrané dle klíčových slov:

898 - laici, Bož království-hledání , křesťané , laici-povolání , povolání-laiků
902 - laici, rodiče , výchova-křesťanská , život-rodiny  
897 - laici, laik-poslání , křest , křesťané , poslání
899 - laici, křesťanské sociální učení , politika , společnost občanská , učení křesťanské
900 - laici, laici-apoštolát , poznání-spásy , spása , život-křesťanský
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
904 - laici, laici-prorocké poslání , svědectví-o Bohu , víra-smysl  
907 - laici, křesťané-právo kritiky , úcta-k církvi , křesťané-povinost vyjádřit názor  
908 - laici, otroctví-hříchu , svoboda , sobeovládání , život-svatých
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
911 - laici, církevní soudy , ekonomické rady , farnosti , pastorační rady
940 - laici, svět-současný , apoštolské působení , povolání  
941 - laici, Kristovo kněžství , křest , biřmování , svatost
942 - laici, prorocké poslání , svědkové-Kristovi , povolání  
943 - laici, královské poslání , vítězství nad světem , sebezápor , svatost
910 - laici-povolání, spolupráce s hierarchií , služba-církvi , povolání-laiků , společenství-církevní
893 - posvěcení, biskupové , církve-místní , eucharistie , kněžství
703 - Duch svatý-dárce života, posvěcení , oživování , Nejsvětější trojice  
1669 - církev-pastorační poslání, kněžství , laici , liturgické slavnosti , liturgie
2442 - horlivost, krádež , laici , láska , láska-k bližnímu