Číslo paragrafu: 906

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):VĚŘÍCÍ LAIKOVÉ
2. podnadpis:JEJICH ÚČAST NA KRISTOVĚ PROROCKÉM ÚŘADU
Při katechetické výchově, vyučování posvátným vědám, v hromadných sdělovacích prostředcích mohou také spolupracovat ti z věřících laiků, kteří k tomu mají schopnost a připraví se na to.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2495 -  hromadné sdělovací prostředky, informace, poznání, pravda, hromadné sdělovací prostředky