Číslo paragrafu: 914

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
„Stav založený na slibu evangelijních rad nepatří sice k hierarchickému zřízení církve, náleží však nepopiratelně k životu a svatosti církve.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2103 -  Bůh-Spasitel, evangelijní rady, láska, láska-k Bohu, náboženství

Vybrané dle klíčových slov:

915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
1071 - liturgie-církev, život-církve , obřady liturgické , liturgie-společenství , znamení liturgická
1407 - údy-církve, život-církve , eucharistie-vrchol života církve , oběť chvály , spása
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
1973 - Boží-přikázání, evangelijní rady , křesťané , mravní-zákon , Nový zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
564 - Ježíš Kristus, svatost , poslušnost , pokora , život-rodiny
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
78 - tradice-církevní, tradice-liturgická , život-církve , bohoslužba , církevní otcové
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
1343 - eucharistie-doba slavení, lámání chleba , život-církve , eucharistie-neděle , Den Páně
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon