Číslo paragrafu: 930

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:SPOLEČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA
„Kromě společností zasvěceného života jsou společnosti apoštolského života, jejichž členové neskládají řeholní sliby a usilují o dosažení apoštolátního cíle vlastního společenství, vedou bratrský společný život podle vlastního způsobu života a zachováváním stanov směřují k dokonalosti lásky. V některých z těchto společností přijímají členové evangelijní rady prostřednictvím závazků určených stanovami.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
2158 - křestní-jméno, zasvěcení , panenství   
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
1234 - mystagogie, obřady , zasvěcení   
922 - zasvěcené panny, vdovy-zasvěcené , život-zasvěcený , svoboda-srdce  
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
934 - duchovní, laikové , život-zasvěcený , evangelijní rady , svědectví-církve
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený