Číslo paragrafu: 934

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Z Božího ustanovení jsou někteří z křesťanů posvátnými služebníky, které právo nazývá duchovní; ostatní se nazývají laikové. Z obou skupin věřících pocházejí křesťané, kteří uskutečňováním evangelijních rad … se zvláštním způsobem zasvěcují Bohu a pomáhají církvi v jejím spásonosném poslání.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
1134 - svědectví-církve, život-svatých , život-víry , víra  
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
1973 - Boží-přikázání, evangelijní rady , křesťané , mravní-zákon , Nový zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
922 - zasvěcené panny, vdovy-zasvěcené , život-zasvěcený , svoboda-srdce  
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
914 - zasvěcený život, život-církve , evangelijní rady , svatost