Číslo paragrafu: 94

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Výklad pokladu víry
Podnadpis (římská čísla):Růst v chápání víry
Za přispění Ducha svatého se může v životě církve rozvíjet chápání jak skutečností, tak i slov pokladu víry: - „přemýšlením a studiem věřících, kteří je uchovávají ve svém srdci“; a zvláště teologickým bádáním se snaží dosáhnout hlubokého poznání zjevené pravdy; - „hlubším pochopením duchovních skutečností z vlastní zkušenosti“; „Boží slova rostou zároveň s tím, kdo je čte“; - „hlásáním těch, kteří s posloupností v biskupském úřadě přijali bezpečné charizma pravdy.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

66 -  zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat, konečná úmluva, rozvinout, víra 2651 -  kontemplace, modlitba, modlitba-tradice, tradice-křesťanská, modlitby-rozjímavé 2038 -  církev, církev-učitelský úřad, člověk-důstojnost, morálka křesťanská, teologie 2518 -  blahoslavenství, čistota, rozum, srdce-čistota 

Vybrané dle klíčových slov:

84 - Poklad víry, Písmo svaté , tradice-posvátné , apoštolové , biskupové
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
1133 - Boží-slovo, víra    
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská