Číslo paragrafu: 943

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Díky svému královskému poslání mají laici moc zvítězit v sobě samých i ve světě nad vládou hříchu sebezáporem a svatostí svého života.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

941 - laici, Kristovo kněžství , křest , biřmování , svatost
897 - laici, laik-poslání , křest , křesťané , poslání
898 - laici, Bož království-hledání , křesťané , laici-povolání , povolání-laiků
899 - laici, křesťanské sociální učení , politika , společnost občanská , učení křesťanské
900 - laici, laici-apoštolát , poznání-spásy , spása , život-křesťanský
901 - laici, laici-povolání , zbožnost , život-rodiny , posvěcení
902 - laici, rodiče , výchova-křesťanská , život-rodiny  
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
904 - laici, laici-prorocké poslání , svědectví-o Bohu , víra-smysl  
907 - laici, křesťané-právo kritiky , úcta-k církvi , křesťané-povinost vyjádřit názor  
908 - laici, otroctví-hříchu , svoboda , sobeovládání , život-svatých
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
911 - laici, církevní soudy , ekonomické rady , farnosti , pastorační rady
940 - laici, svět-současný , apoštolské působení , povolání  
942 - laici, prorocké poslání , svědkové-Kristovi , povolání  
786 - církev, královské poslání , Ježíš Kristus-služebník , povolání-ke službě , znamení kříže
564 - Ježíš Kristus, svatost , poslušnost , pokora , život-rodiny
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání