Číslo paragrafu: 944

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Bohu zasvěcený život je charakterizován veřejným slibem zachovávat evangelijní rady chudoby, čistoty a poslušnosti ve stálém životním stavu uznaném církví.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
2056 - čistota, desatero , desatero-smysl , Nová smlouva , Písmo svaté
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost