Číslo paragrafu: 945

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Ve stavu zasvěceného života se věřící, který byl určen pro Boha již křtem a Bohu, kterého nadevše miluje, se úplně odevzdal, mnohem niterněji zasvěcuje Boží službě a oddává dobru celé církve.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
223 - služba-Bohu, poznání-Boha , velebnost-Boží   
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
922 - zasvěcené panny, vdovy-zasvěcené , život-zasvěcený , svoboda-srdce  
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
934 - duchovní, laikové , život-zasvěcený , evangelijní rady , svědectví-církve
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený  
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
921 - poustevníci, důvěrný vztah s Bohem , tajemství-církve , Ježíš Kristus-osobní vztah , život-zasvěcený
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený