Číslo paragrafu: 952

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Podnadpis (římská čísla):VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ DUCHOVNÍCH HODNOT
„Měli všechno společné“ (Sk 4,32). „Opravdový křesťan nevlastní nic tak výlučně, že by to neměl považovat za společné všem, a proto má být vždy ochoten zmírnit nouzi strádajících bratří.“ Křesťan je správcem Pánova majetku.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2402 -  člověk-důstojnost, krádež, láska, láska-k bližnímu, lidské pokolení

Vybrané dle klíčových slov:

950 - dobro-sdílení, křest , společenství-svátostí , společenství-svatých  
951 - dobro-sdílení, charismata , obecné blaho , společenství-charismat , společenství-svatých
946 - společenství-svatých, vyznání výry , církev-obecná   
948 - společenství-svatých, svaté věci , tělo Kristovo , krev Kristova , svaté osoby
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
1476 - společenství-svatých, poklad církve , zásluhy a smírné skutky , vykoupení , usmíření
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení , společenství-svatých , údy-Kristova těla , svátosti
953 - společenství-lásky, dobro-sdílení , radost , solidarita , společenství-svatých
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot  
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2514 - bližní, statky (majetek) , tělo , touha , tradice-katolická
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy , společenství-svatých , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , dobro
2736 - člověk-důstojnost, modlitba , statky (majetek) , svoboda , majetek
1810 - ctnosti, milost , statky (majetek) , výchova , vytrvalost
2544 - chudoba, chudoba srdce , statky (majetek) , učedníci , utrpení
959 - chvála Boha, církev-tři stavy , rodina-Božích dětí , společenství-svatých , liturgie -nebeská
1728 - dobra-pozemská, dobro , srdce , statky (majetek) , majetek
2725 - duchovní boj, modlitba , světci , život-nový , společenství-svatých