Číslo paragrafu: 965

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):MARIA, MATKA CÍRKVE
2. podnadpis:ZCELA SJEDNOCENA SE SVÝM SYNEM
Po nanebevstoupení svého Syna Maria „svými modlitbami pomáhala prvotní církvi“. Spolu s apoštoly a několika ženami vidíme „také Marii svými modlitbami vyprošující dar Ducha svatého, který ji zastínil už při zvěstování“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
972 - Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve , Panna Maria   
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
964 - Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení , Maria-Matka církve , Maria-kříž  
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
966 - Maria-Neposkvrněná, Maria-nanebevzetí , Maria-královna všeho tvorstva , Maria-Matka církve  
973 - Maria-vtělení, Maria-zvěstování , Maria-spolupráce na vykoupení , Maria-Matka církve  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve