Číslo paragrafu: 966

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):MARIA, MATKA CÍRKVE
2. podnadpis:…I PŘI SVÉM NANEBEVZETÍ
„Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí.“ Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: „Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti (dosl. usnutí — pozn. překl.) jsi neopustila svět, ö Matko Boží; dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

491 -  Maria-neposkvrněné početí, Neposkvrněné početí, hříchy, zásluhy, Pius IX.

Vybrané dle klíčových slov:

974 - Maria-nanebevzetí, údy-Kristova těla , nanebevzetí , vzkříšení , Panna Maria
967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
965 - Maria-letnice, Maria-Matka církve , Maria-Duch svatý , Maria-apoštolové  
972 - Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve , Panna Maria   
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
964 - Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení , Maria-Matka církve , Maria-kříž  
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
2853 - ďábel, Eva , Maria , Maria-nanebevzetí , Maria-neposkvrněné početí
973 - Maria-vtělení, Maria-zvěstování , Maria-spolupráce na vykoupení , Maria-Matka církve  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2177 - Den Páně, eucharistie , Josef , Maria , Maria-nanebevzetí
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve