Číslo paragrafu: 972

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):MARIA - ESCHATOLOGICKÝ OBRAZ CÍRKVE
Když jsme dlouze mluvili o církvi, o jejím původu, poslání a určení, nemůžeme toto téma lépe zakončit než tím, že obrátíme svůj zrak k Marii, abychom na ní rozjímali, co je církev ve svém tajemství, ve svém „putování ve víře“, a čím bude po skončení své cesty ve vlasti, kde na ni čeká „ve slávě nejsvětější a nerozdílná Trojice“, „ve společenství všech svatých“ ta, kterou církev uctívá jako matku svého Pána a jako svou vlastní matku: „Jako je matka Ježíšova, oslavená už s tělem a duší v nebi, obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku, tak zde na zemi září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

773 -  církev-nevěsta Kristova, církev-tajemství, Maria-obraz církve, údy-Kristova těla, církev-nevěsta Kristova 829 -  církev, církev-jednota, církev-svatá, dokonalost, Maria 2853 -  ďábel, Eva, Maria, Maria-nanebevzetí, Maria-neposkvrněné početí

Vybrané dle klíčových slov:

967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
965 - Maria-letnice, Maria-Matka církve , Maria-Duch svatý , Maria-apoštolové  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
723 - Duch svatý, Panna Maria , Maria-panenství , Maria-působení Ducha svatého  
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
964 - Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení , Maria-Matka církve , Maria-kříž  
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
966 - Maria-Neposkvrněná, Maria-nanebevzetí , Maria-královna všeho tvorstva , Maria-Matka církve  
973 - Maria-vtělení, Maria-zvěstování , Maria-spolupráce na vykoupení , Maria-Matka církve  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2162 - Boží-jméno, Maria , rouhání , Panna Maria  
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
502 - panenské početí, Boží-plán (spásy) , Maria-panenství , vykupitelské dílo , Panna Maria