Číslo paragrafu: 973

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Tím, že vyslovila „fiat“ při zvěstování a dala svůj souhlas k tajemství vtělení, Maria už spolupracuje na celém díle, které její Syn má vykonat. Je Matkou všude, kde on je Spasitelem a hlavou mystického Těla.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

484 - Maria-zvěstování, plnost času , Duch svatý , zvěstování , Boží-příslib
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
965 - Maria-letnice, Maria-Matka církve , Maria-Duch svatý , Maria-apoštolové  
972 - Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve , Panna Maria   
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
964 - Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení , Maria-Matka církve , Maria-kříž  
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
966 - Maria-Neposkvrněná, Maria-nanebevzetí , Maria-královna všeho tvorstva , Maria-Matka církve  
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve