Číslo paragrafu: 975

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Věříme, že nejsvětější Matka Boží, nová Eva, Matka církve, i nadále v nebi koná svou mateřskou službu pro Kristovy údy.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
2682 - Maria, Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina , modlitby-církve
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
494 - Maria-nová Eva, Boží-Syn , hříchy , spása , poslušnost víry
726 - Maria-nová Eva, Duch svatý , Maria-Matka Boží , letnice  
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje