Číslo paragrafu: 99

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Souhrn
Všechen Boží lid svým nadpřirozeným smyslem pro víru nepřestává přijímat dar Božího zjevení, stále hlouběji do něho pronikat a stále plněji z něj žít.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
776 - Boží-lid, církev-svátost , církev-nástroj Kristův  , Boží plán(lásky)
781 - Boží-lid, církev-předobrazy , církev-Boží lid , spravedlnost , Izrael
782 - Boží-lid, církev-Boží lid , kněžství , Boží-království , politika
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu , církev   
813 - Boží-lid, církev , církev-jednota , církev-matka , církev-katolická
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
1617 - Boží-lid, hostina , křest , křesťané , láska
2796 - Boží-lid, modlitba , modlitba-Páně , tělo , Otčenáš
93 - nadpřirozený smysl, Boží-lid , Boží-slovo , církev , církev-učitelský úřad
142 - Boží-zjevení, láska , přátelství , odpověď , víra
143 - Boží-zjevení, víra , souhlas , poslušnost víry , rozum
762 - církev-předobrazy, Boží-lid , Abrahám , Izrael , vyvolení
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid , církev , církev-katolická , církev-univerzální
1267 - křest, Boží-lid , církev-Tělo Kristovo , Nová smlouva , kultura
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor , Boží-lid , duchovenstvo , papež