Číslo paragrafu: 998

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:JAK BUDOU MRTVÍ VZKŘÍŠENÍ?
Kdo vstane z mrtvých? Všichni lidé, kteří zemřeli: „ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“ (Jan 5,29).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1038 -  Poslední soud, vzkříšení-mrtvých, život-věčný, Syn člověka, vzkříšení

Vybrané dle klíčových slov:

991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
992 - vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení , věrnost-Boha , makabejští mučedníci , úmluva
993 - vzkříšení-mrtvých, víra-ve vzkříšení , saduceové , farizeové  
994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
272 - zlo, Boží-všemohoucnost , moudrost , utrpení , zkoušky víry
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
309 - Bůh-Stvořitel, zlo , povolání-k štěstí , hřích , víra-křesťanská
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost